ارومیه- خبرنگار آفرینش
زیبایی و کمال زبان ترکی تا بدان پایه است که جایگاه آن حتی از زبان عربی که گفته  می شود گویا از طرف زبانشناسان زبده ای ساخته و پرداخته شده سپس جهت استفاده دراختیار آنان قرار گرفته است نیز شامختر می باشد.
ابزار گرامری زبان ترکی چنان منظم،قانونمند،کامل می باشد که این تصور را به ذهن متبادر می نماید که شاید بنا به رهنمودیک فرهنگستان از سوی زبانشناسان خبره ساخته و پرداخته جهت استفاده ارائه شده باشد زمانیکه ما ز بان ترکی رابا دقت و موشکافی می آموزیم با معجزه ای روبرو می شویم که خرد انسانی در عرصه زبان از خود نشان داده است.
حال ببینیم جایگاه امروزی زبان زیبا و مکملمان که از سوی آگاهان اروپایی اینگونه مورد ارزیابی قرار گرفته کجاست ودر میان کدامیک از گروه زبانهای خویشاوند قرار می گیرد؟ امروزه در علم زبان شناسی کلیه زبانهای شناخته شده دنیا اعم از زبانهایی که اکنون بدانها تکلم شود ونیز زبانهایی که تعلق به سده ها و هزاره های پیشین داشته اما از طریق کتیبه ها و دیگر اسناد پایا به روزگاران ما رسیده است در چند گروه اساسی خویشاوند قرار میگیرد که ما به دو مورد از آن اشاره میکنیم:

زبانهای التصاقی:
در این گروه از زبانها پیوندها اغلب بصورت پسوند یکی پس از دیگری به لغات ریشه پیوسته وظیفه مواد فلکتیو در زبانهای هند واروپایی را انجام می دهد. وجه تمایز دیگر این زبانها نسبت به گروه زبانهای ترکیبی در این است که لغت ریشه در وضعیتهای مختلف گرامری اصلا تغییر نمیکند.مثلا کلمه ترکی (او) با پذیرفتن پسوند ایم به صورت (اویم) وبا التصاق پسوند دیگر (لر) بصورت(اولریم)در می آید.
در حالی که مفاهیم گرامری فوق در زبانهای هندو اروپایی،همانگونه که در بالا مشاهده کردیم به کمک حروف اضافه، ضمایر وهمچنین دگرگونی زیاد در لغات ریشه بیان
 می گردد.در این گروه زبانی خویشاوند،زبانهای اورال- آلتای (ترکی، مغولی،کره ای ،ژاپنی)،فین-اوغور(فنلاندی ،مجاری) و درآویدی(درشبه قاره هند امروزه حدود 200 میلیون نفر به این زبان تکلم میکنند و در بعضی از کشورها چون تامیل و آندرا پراداش زبان رسمی می باشد.دراویدیها که بنیان گذاران تمدن هندوستان بوده اند بعدها با ورود آریایی ها توسط آنان به جنوب این شبه قاره رانده می شوند.) از زبانهای قدیمی نیز زبان سومری وایلامی به این گروه خویشاوند تعلق دارد.

زبانهای هجایی:
 در این گروه زبانی لغات نه مانند زبانهای ترکیبی تغیر شکل می دهند و نه مانند زبانهای التصاقی با پذیرفتن پسوندهای گوناگون مطول می شوند. در این گونه زبانها جملات از مجموعه لغات جداگانه ای که بدنبال هم می آیند ویا دقیقتر از طریق چیده شدن لغات ریشه جدا از هم در کنار یکدیگر تشکیل می گردد. نمونه مشخص اینگونه زبانها ،زبان چینی کلاسیک می باشد چنانکه می بینیم جایگاه زبان ترکی در گروه ز بانهای التصاقی قرار داشته، با زبان سومری(اولین زبان مدنی شناخته شده دنیا) خویشاوند می باشد. این زبان از 5000 سال پیش به این سو از طریق نگاشته شدن به خط میخی که خود ایجادگر آن بوده اند، از نابودی نجات یافته و به روزگاران ما رسیده است.
قرار گرفتن زبانهای سومری و ترکی در یک گروه زبانی ،دیگردر بین سومر شناسان واقعیت بی چون وچراییست اما علاوه براین دانشمندانی چون فریتس، هوممل، پوپه،آ.زاکارس،اولژاس در پیوند نزدیک زبان ترکی وسومری پای می فشارند وبعضا نیز زبان سومری و ایلامی را پروتوترک (پیش ترک) مینامند،آشنایی با واقعیتهای فوق الذکر برای ما جای هیچ گونه ابهام و تعجبی نخواهد گذاشت که چرا زبان شناسان و محققین اروپایی از کمال،زیبایی و سلاست زبان ترکی چنان ارزیابی ستایش گرانه ای ارائه می دهند
اما پرواضح است که معماران این بنای شگفت انگیز معنوی کسانی جزنیاکان فرزانه مان نمی باشند نه زبان عربی و نه زبان ترکی که زیبایی و کمال آنها زبانزد خبرگان می باشد،با سفارش هیچ آکادمی وبا خلاقیت هیچ آکادمیکی بوجود نیامده است.حتی اگر چنین امری نیز ممکن فرض شود،آکادمیکهای آن کسانی جزخود ترکها وعربها نمی توانند باشند.زبان ترکی طی هزاران سال در آکادمی بیکران مردم ترک زبان ساخته و پرداخته شده ،محصول و عصاره نبوغ خلاقیت نسلهای بیشمار می باشد که به مثابه پرارج ترین و مقدس ترین میراث بدست ما سپرده شده است.برماست که شایسته چنین میراث پاکی باشیم و آنرا چون مردمک چشمانمان حفظ نموده برغنا و زیبائیش بیافزاییم.از آنجائیکه در رابطه با قدمت زبان،ادبیات ترکی ورابطه آن بازبان وادبیات سومری و همچنین رابطه تاریخی ترکمنستان و مزوپوتامیا (بین النهرین) در نظر دارم یافته های خودم را طی کتاب ویژه ای در اختیار علاقمندان قرارودر چارچوب این مقاله به اشارات زیرین بسنده میکنم.زبان سومری همانگونه که در بالا اشاره کردیم ،از بین زبانهایی که ما می شناسیم چه به لحاظ گرامری و چه به لحاظ همسانی واژگان به زبان ترکی بسیار نزدیکتر می باشد. مثلا در زبان سومری نیز مانند زبان ترکی حالات مختلف گرامری بدون آنکه لغات ریشه تغییری بکند با التصاق(چسباندن) پسوندهای گوناگون نشان داده می شود. حالت گرامری در زبانهای ترکی و سومری تقریبا عین هم بوده و شباهتی به گرامر فارسی ندارد زیرا در زبان فارسی وظیفه پسوندهای ترکی،سومری را حروف اضافه انجام می دهد. اگر این مقایسه رابا دیگر زبانهای هند و اروپایی چون آلمانی،انگلیسی و روسی نیز انجام دهیم دقیقا همین نتیجه را خواهیم گرفت علاوه برشباهت های گرامری ،تعداد زیادی لغات مشترک نیز بین زبانهای ترکی و سومری وجود دارد به مثالهای زیر توجه کنید: نمونه لغات فوق را می توان به چندین برابر رساند.ایرج اسکندری در کتاب پرارزش وعلمی خود به نام (در تاریکی هزاره ها) با استناد به تحقیقات ذیقیمت دکتر ضیا» صدرالاشرافی تعداد قابل توجهی از کلمات مشترک بین زبانهای ایلامی و زبان ترکی را قید نموده اند که به عنوان مثال کلماتی چون آت(اسب)،آدا(پدر), خان گون (خورشید) ، سو(آب) را می تواند ذکر کرد.

منبع:www.afarineshdaily.ir

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 دی 1388    | توسط: ائلمان ارسوی    |    | نظرات()