نفوذ زبان ترکی در سایر زبان ها

 

چون ترکان جهان در طول هزاران سال تمدن، مرزی برای حکومت نداشته اند، پس به جرات میتوتنیم بگوییم : هیچ زبانی در دنیا نیست مگر انکه رد پایی از زبان ترکی در ان وجود داشته باشد.

از انجایکه ترک ها در طول تاریخ بر اسیا و قسمت هایی از اروپا حکمرانی کرده اند بنابراین باید در زبانهای این مناطق اثراتی از این زبانها یافت شود. مثلا هون ها چند صد صال برل اروپا حاکم بوده اند.یا عثمانی ها بر شرق اروپا تساط داشته اند.

اروپاییان با علم بر این نکته، تحقیقات گسترده ای روی این موضوع انجام داده و نتیجه گرفته اند که 40درصد زبان ایتالیایی، 19درصد زبان انگلیسی، 17 درصد زبان المانی و... از واژه های زبان ترکی تشکیل شده اند. همچنین 92درصد زبان فارسی از عربی و ترکی و زبان های اروپایی(انگلیسی، فرانسوی و....) گرفته شده است. اجازه بدهیداینگونه بگویم اگر ترکی نبود یک پنجم زبان انگلیسی و دو پنجم زبان ایتالیایی حذف میشد.

 

به کلمات انگلیسی زیر توجه کنید که چقدر شبیه کلمات ترکی است و همچنین ارتباط معنایی هم دارند:

 

 "بوکمک"ترکی به معنای تاکردن  کتاب                                  book
"یوغوت" ترکی به معنی ماست

 ماست                           yoghurt

 "جره"ترکی به معنی کوزه  کوزه                                     jar
 "دیب"ترکی به معنی قعرو ته

 عمیق                                deep

 "اوکوز"ترکی به معنی گاو نر  گاونر                                     ox
 "چاپباق"ترکی به معنی بریدن و قطع کردن  قطع کردن و بریدن                 chop
 "تپه" ترکی

 نوک و سر                             top

 "یاشماق" ترکی یاشماق                         yashmak
 "یورت"ترکی قدیم به معنی محوطه و میدان جنگ  حیاط                                  yord
 "یه نگی" و "یه نی"ترکی به معنی جدید و تازه  جوان                                young
 "یه نگی" و "یه نی" ترکی به معنی جدید و تازه

 مردم دنیای جدید(امریکایی)          yankee

 "فرلانماق"ترکی به معنی چرخیدن  پیچیدن و بالا زدن                    furl
 "بل" ترکی به معنی کمر  کمربند                                 belt
 "بولوک"ترکی به معنی تکه"بولمک"به معنی تکه تکه کردن  بلوک،قطعه                         block
 "یاتاقان" ترکی  یاتاقان                            yatagan
 "اردک" ترکی  اردک                                  duck
 "پارلداماق"به معنی درخشیدن  مروارید                               pearl
 "سوپور"ترکی به معنی رفتگر  رفتگر                            sweeper
 "سوپورمک" به معنی جارو کردن  جاروب کردن                      sweep
 "قورماق" به معنی تشکیل دادن  گروه                                 group
 "غاز" ترکی  غاز                                   goose
 "چاکال"ترکی به معنی شغال  شغال                               jackal
 "دان اولدوز" ستاره صبحگاه"و  "صبح دانی" به معنی اول صبح  فلق،نورصبحگاه                   dawn

 

 

به کلمات زیر دقت کنید همگی با"سو"شروع میشودو به نوعی معنی کلمات با "اب" ارتیاط دارند:

"سو" درترکی به معنی "اب" است:

 

سوپ                                              soup

باتلاق                                          swamp

شنا کردن                                       swim

عرق کردن                                       sweat

شستن و بردن،جاروب کردن               sweep

رفتگر                                          sweeper

قو                                                  swan

طغیان اب                                        swell

حرکت موجی                                   swig

حرکت مارپیچ اب یا هوا                       swirl

با کهنه اب چیزیرا کشیدن                  swab

شیرجه رفتن روی چیزی                 swoop

 

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 15 آبان 1388    | توسط: ائلمان ارسوی    |    | نظرات()